Funktionshindrade nöjda med flyget

- i Luftfartverkets undersökning

RESA

Funktionshindrade är överlag nöjda med hur flyget fungerar för dem, visar en undersökning som bland annat Luftfartsverket ligger bakom.

Drygt hälften av de tillfrågade säger dock att de aldrig reser med flyg. Men de som flyger är mest nöjda med ledsagningen och biljettbokningen.

Sämst betyg får informationen på flygplatsen, och att det är svårt för allergiker och astmatiker att vistas på flygplatsen utan att bli sjuka.

Jens O Pettersson