Flyg säkert med barn i magen

Men utan läkarintyg kommer du inte ombord

RESA

Sista chansen att resa bort på tu man hand. Eller bara en vanlig jobbresa.

Men vågar du flyga när du är gravid?

- Det finns inga skäl att avråda gravida från att flyga, säger Karin Pettersson, överläkare och chef för förlossningssektionen på Huddinge universitetssjukhus.

Foto: GETTY IMAGES/STONE
Kvinnor med bara två veckor kvar på sin graviditet får inte flyga med SAS. Skulle hon medvetet undanhålla hur långt gången hon är och något skulle hända ombord som skulle tvinga flygbolaget att landa, kan kvinnan bli tvingad att betala för detta. "Det skulle kunna kosta allt från 50 000 till 200 000 kronor. Men det är nästan omöjligt att uppskatta, vi har aldrig varit med om varken födsel ombord eller att någon skulle ha gett felaktiga uppgifter om graviditeten", säger Ulf Thorné på SAS.

Allt fler kvinnor reser under graviditeten. Frågan är hur säkert det är.

- I Sverige finns inga rekommendationer för gravida när det gäller flygning. Det finns inga skäl att avråda från flygning annat än då kvinnan löper risk att föda, säger Karin Pettersson.

- Däremot har flygbolagen sina bestämmelser. Det vanligaste är att de inte tillåter gravida att flyga alls efter vecka 32, eftersom de är rädda att kvinnan kanske måste föda ombord.

Påverkas inte

Tidigare har man misstänkt att tryckskillnaden som uppstår vid start och landning skulle kunna påverka fost-ret och även öka risken för missfall. Men i dagsläget finns ingen forskning som talar för det.

- Varken karbintryck eller syrehalten i blodet på hög höjd påverkar fostret skadligt, säger Karin Pettersson.

Risken för att få missfall är störst fram till vecka 12. De har nästan alltid genetiska orsaker och inträffar oavsett vad kvinnan gör.

Inga komplikationer

- Däremot skulle jag inte rekommendera en kvinna som haft komplikationer i någon form, som kraftiga sammandragningar eller blödningar tidigt i graviditeten, att flyga. Inte heller sent i graviditeten eftersom det då finns en potentiell risk att föda för tidigt, säger Karin Pettersson.

I vilken fas av graviditeten är det då säk-rast att flyga?

Ökad risk

För kvinnor som har en okomplicerad graviditet och inte väntar tvillingar, haft blödningar eller andra komplikationer, är det säkert fram till vecka 32. Därefter ökar risken för tidiga värkar och andra komplikationer såsom blödningar.

Det bästa är dock att kontrollera med din läkare först. Be också om ett läkarintyg - det kräver de flesta flygbolag .

10 flygtips för gravida

Ulrika Stenroth