Du kan få 6000 kr när ditt flyg är försenat

Ny EU-dom visar hur resenärer ska kompenseras

Foto: JOHN FOXX IMAGES
RESA

Flygresenärer som kommer tre timmar sent till sin destination ska fåkompensation av flygbolaget, enligt en dom från EU:s domstol.

För att undkomma skyldigheten att kompensera resenärerna måste flygbolaget kunna pekapå "extraordinära omständigheter".

Schablon-kompensationen ligger på 250–600 euro, motsvarande 2 500–6 200 kronor,skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Gränsen tre timmar

Domstolen slår även fast att hur lång förseningen är inte ska avgöra omflygningen är inställd eller inte.

Sedan tidigare gäller att resande vars flyg ställs in med kort varsel harrätt till kompensation även om man bokas om till annan flygning, underförutsättning att de drabbas av tidsspillan på minst tre timmar.

"Det finns inga skäl för att behandla passagerare på försenade flygningarannorlunda", skriver domstolen.

"Tekniskt fel duger inte"

De extra ordinära omständigheter som får åberopas ska ligga "utanförflygbolagets faktiska kontroll" och vara oundvikliga med rimliga åtgärdervidtagna.

Ett tekniskt problem med flygplanet är enligt domstolen inte en extraordinäromständighet om det inte uppkommit som en direkt följd av något extraordinärt.

TT-Aftonbladet RESA