Liten rymdordlista

RESA

Rymden: Fransmännen har definierat den så kallade karmanlinjen, gränsen mellan atmosfären och rymden, vid 100 kilometer ovanför jordskorpan.

G-kraft: De belastningar som en person eller ett föremål utsätts för vid acceleration.

Parabelflygning: Planet flyger i en vid båge med fritt fall från 10 000–2 000 meters höjd. Passagerarna upplever tyngdlöshet.

Rymdhamn: Flygplats för rymdfarkoster.

Astronaut: En person som färdas över 80 kilometer över jordens yta (amerikanarnas definition).

Orbital: En resa i omloppsbana runt jorden.

Suborbital: En bana/resa rakt upp från jordens yta och ner igen.

Tyngdlöshet: Det här är ett knepigt begrepp. För att uppnå ”äkta” tyngdlöshet, fri från jordens dragningskraft, krävs att du beger dig extremt långt ut i rymden. När vi talar om tyngdlöshet på kortare rymdresor, exempelvis 10 mil upp från jordskorpan, så är ”tyngdlöshet” den upplevda känslan av tyngdlöshet som uppstår när en farkost faller fritt mot jorden. Samma upplevda tyngdlöshet uppstår i en kapsel som cirkulerar runt jorden. I det fallet är det hastigheten i omloppsbanan som skapar tyngdlöshetskänslan.

ARTIKELN HANDLAR OM