Flygets svarta lista

300 bolag svartlistade av EU – får inte flyga till Europa

Foto: AP
Landningsbanan tog slut för en Philippine Airlines Airbus i oktober 2007 och planet kanade ut i ett bananplantage. 19 skadades men ingen dog i kraschen.
RESA

Låt dig inte luras av namn som Air Trust eller Safe Air Company.

På EU:s svarta lista finns 300 bolag som du kanske inte bör flyga med i första taget.

Sören Eriksson, specialist på flygsäkerhet.

Myndigheterna inom EU:s medlemsländer genomför regelbundna kontroller av alla flygbolag som trafikerar medlemsländerna.

Hamnar ett bolag på svarta listan innebär det per automatik att dess plan varken får landa eller lyfta från någon flygplats inom EU.

Flest bolag i Afrika

Senast drabbade detta två flygbolag från Ghana - Meridian Airways och Airlift International. Det sistnämnda flygbolaget hade enligt EU-kommissionen ”en standard långt under det som krävs för internationellt flyg”.

De flesta länder som fått samtliga sina flygbolag svartlistade hör hemma i Afrika. Men även mer populära turistdestinationer som Indonesien och Filippinerna platsar på flygförbudslistan.

Sören Eriksson är professor i ekonomisk geografi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping och specialist på flygsäkerhet. Han förtydligar varför Filippinerna hamnat på listan.

– Philippine Airlines har inte flugit till Europa sedan 1999 på grund av ett eget beslut som grundade sig på det svåra ekonomiska läget för bolaget.

Farligt för kringboende

Han menar också att Philippine Airlines har en mycket god säkerhet.

– Den senaste olyckan med PAL där ett flygplan kraschade med dödlig utgång skedde i december 1987. Däremot har 19 personer avlidit på marken och en i samband med ett fallskärmshopp.

– I ett land som Filippinerna är flygplatserna ofta belägna nära hus och befolkning. Ursprungligen har de inte planerats så men fattigdom, befolkningsökning och brist på bostäder har ibland inneburit att människor bosatt sig i närheten av flygplatserna med de risker detta innebär.

Inte sämre än europeiska bolag

Sören Eriksson menar att det finns många olika sätt att beräkna flygsäkerhet. Att det är viktigt att ange vilken period som avses och vilket beräkningsunderlag som används.

– PAL ligger statistiskt sett sämre till än de bästa bolagen i Sydostasien som Singapore Airlines, Thai Airways och inte minst Malaysia Airlines. Men i övrigt är de som de flesta andra eller något bättre, allt beroende på vad vi jämför med.

– Sätter vi in dem i ett europeiskt perspektiv skulle de hamna i en stor grupp tillsammans med de flesta europeiska flygbolag.

Får flyga till USA

Anledningen till att Filippinerna hamnat på EU:s svarta lista är i själva verket brister i landets motsvarighet till Luftfartsverket.

– Det beror på brister inom landets flygmyndighet som syftar på dålig kontroll av flera funktioner, inklusive säkerhet. USA tillåter dock att PAL får fortsätta flyga, dock under extra noggranna kontroller och övervakning, säger Sören Eriksson.

ARTIKELN HANDLAR OM