Forskare: Tanka flygplan i luften

Sparar 20 procent bränsle

Foto: IIAF/WIKIMEDIA COMMONS
Lufttankning av civilflyg har testats tidigare. Här får en Boeing 747 jumbojet påfyllning från en Boeing 707 någon gång på 1970-talet.
RESA

Det är rutin inom krigsflyget och kan bli det även inom det civila trafikflyget.

Att tanka passagerarplanet när det väl kommit upp i luften.

Forskare har redan genomfört avancerade simulatortester.En av slutsatserna är att varje lufttankning skulle kunna spara 20 procent av bränsleförbrukningen.

Det kräver mycket kraft och därmed bränsle att starta ett stort trafikflygplan med fulla bränsletankar från marken. Därför vore det mer ekonomiskt att tanka det fullt först sedan det kommit upp i luften.

Det är bakgrunden till projektet som kallas Cruise Feeder och är sponsrat av EU, enligt flygtorget.se

Forskare på nio olika universitet i Europa jobbar tillsammans med flyg- och rymdlaboratoriet NLR i Holland. Det gemensamma projektnamnet är Recreate (Återskapa).

Simulatortester genomfördes i slutet av förra året och frågeställningarna var flera.

 Är det över huvud taget möjligt att genomföra?

 Kan manövern inkluderas i piloternas rutiner?

Ryms lufttankning inom ramen för de internationella reglerna för civil luftfart?

Både lyckade och avbrutna lufttankningar kördes i simulatorerna och testresultaten analyseras just nu.

Ett antal piloter deltog i testerna och samtliga var positiva och ansåg att lufttankning är en fullt genomförbar framtida möjlighet.

Gäller bara långflygningar

Metoden är enbart aktuell för långflygningar, till exempel transatlantiska flygningar. Tanken är då att flygplan som startat från europeiska flygplatser möts av ett tankningsplan i höjd med Island. Detta plan har kapacitet att fylla tankarna i upp till fyra passagerarplan som sedan kan fortsätta flygningen mot Nordamerika. Plan som lyft från nordamerikansk mark möts av tankningsplan ungefär i jämnhöjd med Grönland.

Flygbränslet är en av de största kostnaderna för flygbolagen. I dagsläget är priserna rekordlåga men oljekonjunkturen på världsmarknaden kan svänga snabbt. Bara för några år sedan var oljepriset periodvis dubbelt så högt som i dag.

Lufttankningar skulle kunna spara upp till 20 procent av varje plans bränsleförbrukning och med det innebära en stor och viktig besparing för flygbolagen.

Gillade du texten och vill få mer av samma vara? Gilla Aftonbladet Resa på Facebook för mer inspiration och nyheter!