Törs vi ta spriten genom Danmark?

RESA

Vi har bott i Spanien i ett halvt år och ska snart starta hemfärden till Sverige. Då får vi erfara att vi kanske inte kan ta full spritranson genom Danmark.

Vi undrar hur Danmark kan ha sådana regler? Sverige kämpade ju med näbbar och klor för att behålla sin stränga regler men fick ge efter.

Törs man nu inte åka genom Danmark med risk att "torska" på för stor ranson? Varför har man inte sett något om detta i massmedia?

Vi har skrivit om detta på såväl nyhetsplats som på våra resesidor. Däremot låter sig säkert inte Danmark imponeras av detta. Tanken är förstås att alla länderna i EU ska ha samma regler, men som du vet så har de nordiska länderna förhandlat till sig övergångsregler, som ser olika ut från land till land.

Även Sverige har sina övergångsregler, och först nästa år får vi ta in full EU-ranson.

Generellt gäller alltid reglerna i det land du åker in i, Danmark i ditt fall. Begränsningarna gäller inte öl och vin som du får ta in fritt så länge det är för personligt bruk. Vad som är personligt bruk avgör den danska tullen.

Läs mer om de danska reglerna här:

www.erhverv.toldskat.dk

Klicka på "Spørgsmål & svar" och "Indførsel af varer".

Red