Varför heter det S:t Petersburg?

RESA

Var det verkligen så att S:t Petersburg döptes till Sankt-Piter-Bourkh efter tsarens skyddshelgon? Alla guider jag lyssnat på säger att staden döptes efter Sankte Per, som en liknelse då S:t Petersburg på samma sätt skulle vakta portarna till Ryssland.

Och i guidebroschyrerna står att staden bytte namn till Petrograd redan 1905 efter första revolutionen med åtföljande rysk-japanska krig.

Peter den store.

Guider berättar ofta skrönor och lustifikationer eller "anpassade" versioner av historia, men detta är fakta:

Tsaren gjorde i sina unga dagar en lång utflykt till olika ställen i Europa. Bland annat stannade han och studerade skeppsbyggeri i Amsterdam. Denna holländska påverkan, tillsammans med influens från båtbyggare och arkitekter som lockades till Ryssland, gjorde att Peter den store döpte den nyanlagda staden till Sankt-Piter-Bourkh, med holländskt uttal.

Under den "Blodiga söndagen" i januari 1905 och efterföljande utbrottet av rysk-japanska kriget förblev S:t Petersburg huvudstad i Ryssland. Inte förrän vid första världskrigets utbrott 1914 ändrades stadens namn - "det lät för tyskt" - till Petrograd.