Hur har ni räknat länderna?

RESA

Läste er artikel om Gunnar Mattsson som varit i världens alla länder, och är nyfiken på om listan med alla länder stämmer. Enligt vissa finns det betydligt flera. Hur har ni räknat?

Stefan Svensson, Helsingborg

Vi har bara räknat de länder som är självständiga, med Nationalencyklopedin som källa. På vissa listor förekommer en rad områden, oftast gamla kolonier, som inte har blivit självständiga från sina ”moderländer” – exempelvis Réunion, som tillhör Frankrike, och Cooköarna som tillhör Nya Zeeland.

Johan Furusjö

Journalist på Resa