Behövs det visum för att resa till Tibet?

RESA

Behövs det visum för att resa till Tibet? Vi ska vara där i omkring en till två veckor.

Jessica

Du behöver först och främst visum till Kina om du vill resa till Tibet. Officiellt ska det sedan inte behövas något extra tillstånd till Tibet, men det kan hända att kinesiska myndigheter vill att du ska skaffa ett ”Tibet Permit”.

Det är i själva verket ett gruppresevisum, men ”gruppen” i det här fallet kan vara väldigt löst sammansatt (ett antal resenärer som råkar resa in vid samma tid bara). Ibland är det inga problem för individuella resenärer alls att komma in i Tibet, men i perioder tillåts bara gruppresor.

Det är lätt att ordna ett ”Tibet Permit” hos en lokal resebyrå i till exempel Chengdu i Sichuan (där-ifrån går flyget till Lhasa), men jämför alltid priser mellan olika arrangörer innan du betalar något!

Sara Berggren