Sars-varning utökas till fler områden

– över 500 döda i lungsjukdomen hittills

RESA

FN-organet WHO utvidgade på torsdagen sin resevarning till fler områden i Kina och Taiwan.

På torsdagen hade totalt över 500 personer i världen avlidit av lungsjukdomen sars.

Sedan tidigare varnar WHO för resor till Peking, Hongkong och provinserna Guangdong och Shanxi.

Nu utsträcks varningen till den kinesiska tiomiljonersstaden Tianjin och provinsen Inre Mongoliet, liksom för Taiwans huvudstad Taipeh.

Världshälsoorganisationen fastslog på torsdagen att kampen mot den fruktade lungsjukdomen sars i Kina nu har gått in i ett kritiskt skede.

Globalt har dödssiffran nu passerat 500.

Över 7 000 människor i 30 länder har konstaterats smittade.

Första dödsfallet i Shanghai

Kina rapporterade fem dödsfall och 146 nya fall, bland dem det första sars-dödsfallet i den ekonomiska metropolen Shanghai.

Den kinesiska sars-dödssiffran har nu stigit till 224 och antalet fall till 4 698.

Två av de senaste dödsfallen inträffade i Peking, den stad i världen som hittills drabbats hårdast av den nya sjukdomen. 94 av de nya fallen rapporterades likaledes från Peking.

22 nya fall på Taiwan

Från Taiwan kom rapporter om ytterligare 22 misstänkta fall. Dödssiffran står dock kvar på 13.

I den speciella regionen Hongkong avled fyra. Samtliga var äldre kvinnor som sedan tidigare led av kroniska sjukdomar. Antalet nya fall höll sig för femte dagen i rad under tio. Sju nya fall konstaterades, den hittills lägsta dagssiffran sedan sars-statistik började föras. Detta väckte viss optimism.

Enorma brister

Beträffande övriga Kina växer oron. Sars-epidemin har gjort de katastrofala bristerna i sjukvården på landsbygden synliga. Där står vårdinrättningarna inför den omöjliga uppgiften att betjäna 800 miljoner människor - med minimala resurser. Redan sjukhusen i städerna har stora problem att hantera sars - svår akut respiratorisk sjukdom.

Nu har även Kinas högsta ledning börjat ge luft åt oron för vad som kan hända om det dödliga viruset börjar sprida sig på den än sämre förberedda landsbygden.

Premiärminister Wen Jiabao manade i veckan till yttersta vaksamhet "eftersom sjukvården på landsbygden är rätt torftig".

Bedömare noterar en ökad betoning av folkhälsan till följd av sars-krisen. Nyligen utsågs Kinas ledande kvinnliga politiker Wu Yi till hälsominister.

Som Rwanda

Men risken finns att sinnesförändringen i Kinas högsta ledning kom för sent för att avvärja en sars-katastrof på landsbygden. Där vittnar väggar med stora sprickor, fönster utan glas och utrustning från en svunnen epok om hur liten vikt som fästes vid hälsovård under marknadsreformernas kvartssekel. År 2000 satsade Kina bara 5,3 procent av bruttonationalprodukten på hälsa och sjukvård. Det var samma andel som i Rwanda.

Förhållandena har hittills förvärrats ytterligare av det faktum att ett litet antal privilegierade personer, huvudsakligen stadsbor, har lagt beslag på den lilla sjukvård som erbjuds.

WHO har "rankat" 191 länder efter hur rättvisa deras hälsovårdssatsningar är. Kina hamnade på 188:e plats.

Allt dödligare

WHO har nu skrivit upp dödligheten i sars till 14-15 procent från tidigare 5-6. Men variationerna mellan olika åldersgrupper är stora. Av sars-sjuka yngre än 24 år avlider mindre än en procent, i gruppen 25-44 år sex procent. Insjuknade som är mellan 45 och 64 år löper i snitt 15 procents risk att avlida i sars.

TT-AFP