Konflikt i Londons tunnelbana

Tågen kör extra långsamt

RESA

Den 8-9 december går tunnelbanan i London långsamt. Tågen kör i max 40 km/timme i stället för maxhastigheten 72 km/timme.

Ta bussen.

Facket har också uppmanat stationsarbetare att stänga stationerna om de blir fulla med folk.

Tunnelbaneförarna är i konflikt med ägarna London underground om säkerheten. Ägarna har beslutat att underhållet av spåren ska skötas av ett privat företag, vilket facket motsätter sig.