Turkiet stryker sex nollor från sedlarna

Reformen gör det enklare att räkna

RESA

Säg den turist i Turkiet som inte har haft bekymmer med att få begrepp om priser och sakers värde. Om drygt ett år blir det enklare.

Många nollor"

Tturkiska finansdepartementet vill stryka sex nollor från dagens valuta. Den nya liran ska alltså motsvara cirka en miljon i dagens lira.

Med nuvarande kurs får man nästan två miljoner lira för tio svenska kronor.

Sture Olsson