USA skjuter upp krav på nya pass

Sverige inför nya pass från 2005

RESA

USA skjuter upp kravet på att alla pass måste innehålla någon form av biometrisk information med ett år.

Först för pass utfärdade efter den 25 oktober 2005 kommer regeln att införas. Även fortsättningsvis räcker det därför för svenska turister att ha ett pass med en maskinläsbar kod, vilket finns i de vinröda EU-passen.

Från den 1 oktober 2005 kommer Sverige att införa nya pass med biometrisk information i form av ett chip där ansiktsformen finns lagrad.

Susanne Wixe