Gratis upp till 17 på finska tåg

- nu gäller erbjudandet året runt

RESA

Nu åker barn under 17 år gratis med alla fjärrtåg i Finland.

Enda villkoret är att barnet åker tillsammans med en vuxen som betalar fullt pris.

De senaste två åren har erbjudandet gällt under sommartid, men nu utökas det alltså till att gälla under hela året.

www.vr.fi

Jens O Pettersson