Valskådning hotas på Island

– stora protester när valslakten återupptogs

RESA

Varje år åker tusentals människor på valsafari utanför Island. Men nu är valskådningen hotad sedan landet återupptagit valjakten.

Foto: AP
Valfångsten pågår för fullt i Island.

Detta har lett till omfattande protester från internationella organisationer som exempelvis Greenpeace.

Nu ansluter sig Svenska Ekoturismföreningen till kampen mot valslakten.

Förutom att skydda valarna vill man värna om ekoturismen. Enligt Ekoturismföreningen är intäkterna från den isländska ekoturismen vida större än de intäkter som valjakten en gång gav.

Therése Alhult