Svenska kyrkor lockar turister

RESA

Utländska turister går ofta i kyrkan när de gästar Sverige. Tillsammans med shopping och museibesök hör kyrkobesök till de mest populära aktiviteterna. Det visar en undersökning, IBIS (Inkommande besökare i Sverige), som gjorts på uppdrag av bland annat Stockholm Information Service.

Av resultaten framgår också att antalet besökare fortsätter att öka, framför allt i Stockholm . Flest gäster, 20 procent, kom från USA. 15 procent kom från Storbritannien, 10 procent från Tyskland och 18 procent från länderna i Norden.Robert Holender