Fritt inträde på 19 svenska museer

- här kan du gå in gratis - lista

RESA

Det blir fri entré på ytterligare 16 statliga svenska museer.

Det står klart efter att regeringen lagt fram årets statsbudget.

För att kunna slopa biljetterna får kulturdepartementet 96,5 miljoner kronor i budgeten.

- Det absolut centrala för regeringen är fri entré på museerna. Och därför sjösätter vi nu hela reformen, sade statssekreterare Gunilla Thorgren, när hon presenterade vad hennes nyligen avgångna chef Marita Ulvskog åstadkommit.

Därmed kan samtliga så kallade centrala statliga museer stänga biljettluckorna. De dryga 96 miljonerna ska, förutom att täcka inkomstbortfallet från entréavgifterna, gå till bevakning, städning och särskilda pedagogiska insatser i samband med reformen.

Redan tidigare i år infördes fritt inträde på tre museer i Stockholm:

Moderna museet

Arkitekturmuseet

Östasiatiska museet

Från och med 1 januari 2005 kan du gå in fritt även på dessa museer, om inget annat anges i Stockholm:

Historiska museet

Kungl. Myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum

Världskulturmuseet i Göteborg

Medelhavsmuseet

Etnografiska museet

Livrustkammaren

Skoklosters slott (delvis)

Hallwylska museet (delvis)

Marinmuseum i Karlskrona

Sjöhistoriska museet

Musikmuseet

Armémuseum

Flygvapenmuseum i Linköping

Nationalmuseum

Naturhistoriska riksmuseet

Nordiska museet.

TT , aftonbladet.se