Stockholm väntas sätta nytt turistrekord

Allt fler besöker Sverige

RESA

En rekordsommar för turismen i Stockholm.

Det spår Londonbaserade organisationen World travel & tourism council.

Foto: MAGNUS ROSSHAGEN
Stadsgårdskajen i Stockholm är ett populärt kryssningsstråk.

WTTC kalkylerar att turismen i Sverige ökar med 6,8 procent i år. I storstäderna tros ökningen bli än större.

- Jag skriver inte under helt på den prognosen. Men det är tydligt att branschen ser en stark återhämtning efter några svåra år som började med terrordåden 2001, säger Dennis Bederoff, direktör för Turistdelegationen, en statlig myndighet med uppgift att samordna svensk turism.

Orsakerna till att turismen kan närma sig rekordnivåer när det gäller Stockholm är flera:

l Fler långväga besökare. Människor från främst USA och Japan kommer hit igen. Dessutom växer turismen från Kina, som har ett system där myndigheterna först godkänner destinationen innan utresevisum ges. Det kinesiska utresandet tros växa till cirka 100 miljoner människor år 2020.

- Det är klart att Sverige och Stockholm får del av det snabbt växande resandet, säger Dennis Bederoff.

l Lågprisflyget. Stockholmsområdet har snabbt fått fler linjer bland annat till Tyskland och Polen.

l Kryssningstrafiken. Östersjön upplevs som ett "terrorfritt" och säkert innanhav med flera intressanta destinationer. Totalt väntas i sommar 270 fartyg med 270000 passagerare till Stockholm, en ökning med 30 procent sedan förra året.

Varje säsong brukar det låta likadant, att det ska bli en rekordsommar för turistnäringen...

- Nja, kanske om turistbyråerna får lägga ut texten ostört. Men, som sagt, vi ser en stark återhämtning nu, som kan närma sig rekordnoteringar, säger Dennis Bederoff.

Var ska du själv semestra i sommar?

-I Slovenien i början av juni. Sedan blir det en cykelvecka längs Banvallsleden från Halmstad till Mörrum.

Sture Olsson