Här lyfter flygtåget

Har vingar och propeller – svävar på en luftkudde

Foto: Tohoku University
Idén kommer från forskare i Japan, än så länge finns dock bara en skalenlig modell av flygtåget.
RESA

Ett nytt flygtåg kan komma att revolutionera sättet vi färdas på.

Det bygger på samma princip som svävare till sjöss.

Flygtåget svävar fram ovan den luftkudde som bildas via den så kallade markeffekten.

Foto: Tohoku University
Vingar, stjärtfena och propellrar ingår.

GETS, Ground Energy Transportation System, har det nya konceptet döpts till och en liten modell visas just nu på en internationell robotkonferens i Shanghai.

Det är universitetet i japanska Tohoku under ledning av professor Yusuke Sugahara som arbetat fram hybriden mellan ett flygplan och ett tåg.

Inte så snabbt...

Flygtåget ser faktiskt mer ut som ett flyg än ett tåg med dess vingar, propellerdrift och stjärtfena.

Men trots ordet flyg kommer inte tåget att gå snabbare än 200 km/tim, alltså i ungefärlig Arlanda Express-fart.

Betydligt snabbare tåg än så finns redan i dag i drift. Shanghais Maglev har gjort 581 km/tim som mest och det nya japanska höghastighetståget Hayabusa kör i 300 km/tim liksom franska och spanska motsvarigheter.

...men energisnålt

Jämförelsen haltar dock till viss del eftersom Maglev drivs via elektromagnetism.

Men forskarna tror ändå på GETS-konceptet trots att det ännu bara är i sin linda. Poängen med flygtåget är att det utnyttjar luftströmmarna på ett optimalt sätt och därför ska vara mycket energisnålt och kostnadseffektivt att driva.

Problem som återstår att lösa är att flygtåget kommer att kräva särskilda u-formade banor och var i så fall i dessa det ska finnas platser för passagerare att kliva på eller av flygtåget.

ARTIKELN HANDLAR OM