KU kritiserar regeringens coronahantering

Konstitutionsutskottet anser att det brustit i regeringens pandemisamordning.

Dessutom har regeringen slarvat med dokumentationen.

– Regeringen har försvårat Coronakommissionens arbete, säger utskottets ordförande Karin Enström.

Ett enigt konstitutionsutskott kritiserade delar av regeringens hantering av pandemin under sin presentation av sitt nya betänkande på torsdagen.

Kritiken handlar både om hur arbetet med pandemin samordnats inom regeringskansliet och att regeringen inte skött kontakterna med Coronakommissionen, och inte lämnat ut efterfrågad dokumentation till denna.

– Det är inte upp till regeringskansliet att avgöra vilka dokument som en oberoende kommission behöver ta del av, säger konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M).

Överlag anser utskottet också att dokumentationen brustit under pandemihanteringen, något som också gjort det svårare för Coronakommissionen att genomföra sin granskning.

Företrädare för kommissionen har tidigare hävdat att det är “obegripligt” att det tagit så lång tid att få ut det material man begärt från regeringskansliet.

Bristfällig samordning

Konstitutionsutskottet påpekar också att regeringen borde ha upprättat en särskild arbetsgrupp för de statsråd som har särskilt ansvar för pandemihanteringen, vilket skulle ha förenklat samordningen inom regeringskansliet.

Likaså pekar utskottet på att det funnits otydligheter mellan regeringskansliet och Gruppen för strategisk samordning (GSS), som har en samordnande roll vid större kriser och händelser som berör flera departement.

Enligt utskottet är det en brist att den statssekreterare som lett GSS inte varit underställt något statsråd, och att detta har lett till ett onödigt avstånd mellan gruppen och berörda ministrar.

– Det är svårt att se att någon annan än statsministern kan ha ansvaret på statsrådsnivå för den samordnande funktionen i Regeringskansliets krishantering, säger Karin Enström.

Överlag anser utskottet också att dokumentationen brustit under pandemihanteringen, något som också gjort det svårare för Coronakommissionen att genomföra sin granskning.

Långsam evakuering

Under konstitutionsutskottets pressträff uppgav Karin Enström även att de ställer sig kritiska till regeringens senfärdiga evakuering av tolkar och annan lokalanställd ambassadpersonal i Afghanistan, i samband med talibanernas maktövertagande.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson kritiseras också för sina kommentarer om regeringens möjlighet att agera för tolkarna, och menar att statsrådets utsagor inte gav en rättvisande bild av situationen.

Allt som allt kritiserades regeringen på 14 punkter av konstitutionsutskottet.

Ett enigt konstitutionsutskott kritiserar delar av regeringens hantering av pandemin.

Kritiken handlar både om hur arbetet med pandemin samordnats inom regeringskansliet och att regeringen inte skött kontakterna med Coronakommissionen, och inte lämnat ut efterfrågad dokumentation till denna.

– Det är inte upp till regeringskansliet att avgöra vilka dokument som en oberoende kommission behöver ta del av, säger konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M).

Företrädare för kommissionen har tidigare hävdat att det är “obegripligt” att det tagit så lång tid att få ut det material man begärt från regeringskansliet.

Publisert: