Texas inför abortförbud efter vecka sex

Texas har infört den strängaste abortlagen i USA på nästan 50 år.

”The Heartbeat Act” gör det olagligt att avbryta graviditeten efter vecka sex.

Dessutom uppmuntras privatpersoner att anmäla de som bryter mot lagen.

Den nya lagen trädde i kraft på onsdagsmorgonen, svensk tid, när det blev klart att Högsta domstolen inte svarat på motståndarnas vädjan om att akut ogiltigförklara lagen.

Namnet på lagen – The Heartbeat Act – syftar till abortmotståndarnas syn på när ett hjärtslag först kan identifieras hos ett foster, ett påstående som flera medicinska experter har tillbakavisat.

Lagen har blivit starkt kritiserad. Enligt organisationer som strider för aborträttigheter innebär den nya lagen att upp till 90 procent av alla aborter i Texas förbjuds och att många abortkliniker tvingas stänga.

I lagen finns ett undantag för aborter som görs när det finns fara för kvinnans liv. I sådana fall krävs skriftligt intyg från läkare. Våldtäkt eller incest kommer däremot inte vara giltiga skäl för att avbryta graviditeten.

Privatpersoner får stämma

När det gäller liknande abortrestriktioner är det vanligtvis myndigheternas uppgift att se till att lagen efterföljs. Texas har däremot valt ett annorlunda grepp. Lagen är utformad på ett sätt som istället uppmuntrar privatpersoner att anmäla personer eller organisationer som bryter mot abortreglerna.

Abortförespråkare protesterar.
Abortförespråkare protesterar.

Vem som helst som anmäler någon som gör-, utför- eller underlättar för en abort skulle i domstol ha rätt till minst 10 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 86 000 kronor, i ersättning. Det innebär i teorin att en person som skjutsar en kvinna till en abortklink skulle kunna anmälas av en familjemedlem och göra en ekonomisk vinstaffär av det.

Flest abortlagar på 48 år

Den nya lagen i Texas är bara ett av flera försök som gjorts under året av republikanska delstater att begränsa aborträtten. Enligt The Guttmacher Institute har fler restriktioner klubbats igenom 2021 än något annat år efter 1973 – då Högsta domstolen beslutade att abortförbud strider mot den amerikanska konstitutionen efter rättsfallet Roe v Wade.

Tre delstater – Idaho, Oklahoma och South Carolina – har också röstat för att förbjuda abort från vecka sex. Dessa lagar har dock utmanats i högre instans och inte fått laga kraft.

Högsta domstolen hade senare under kvällen möjlighet att stoppa Texaslagen, men röstade mot med 5 röster mot 4. Abortförespråkare oroar sig nu för att den övervägande konservativa domstolen i förlängningen kommer riva upp nationella aborträttigheter om tillfälle ges.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN