Inrikes

Bussresenärer överlag nöjda

INRIKES

Stockholm. Buss- och lokaltågsresenärerna tycks vara ganska nöjda. Åtta av tio resenärer säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa med lokal- eller länstrafiken. Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken i Jämtlands län har de högsta andelarna nöjda resenärer, med 90 respektive 88 procent, visar undersökningen Kollektivtrafikbarometern.

De allra flesta tillfrågade instämmer i att kollektivtrafiken är ett miljövänligt sätt att resa. Men betyget sjunker när tidtabellen inte följs: Endast var fjärde tycker att informationen vid förseningar och stopp fungerar bra. Inte heller kundtjänst får något lysande betyg - endast tre av tio instämmer i att deras lokal- eller länstrafikbolag är lyhört för synpunkter.

Det är också 30 procent som tycker att det blivit lättare att resa kollektivt under det senaste året, medan 35 procent inte alls håller med. Sammantaget är ändå en majoritet resenärer, 67 procent, nöjd med sitt trafikbolag, medan 26 procent varken är nöjd eller missnöjd.

Undersökningen har genomförts av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och baserar på totalt 43 900 intervjuer gjorda under fjolåret.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes