Svensk kärnkraftssäkerhet ses över

Publicerad:

Stockholm. Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken ska nu ses över med anledning av händelserna i Japan. Stresstester ska göras liksom analyser av vad som händer vid ett totalt bortfall av elförsörjningen.

Det beslutades i dag vid det årliga mötet mellan kärnkraftsindustrin och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

– Vi ska också titta på vad kom kan hända vid extrema väderfenomen, som till exempel isstormar, säger SSM:s generaldirektör Ann-Louise Eksborg.

Stresstesterna är delvis ett resultat av att EU tagit ett sådant initiativ. Anvisningar för hur testerna ska gå till kommer framåt sommaren, enligt SSM.

– Men vi vill inte vänta. Vi har redan bestämt en rad detaljer vi ska titta på, delvis utifrån vad vi vet om händelserna i Japan, säger Ann-Louise Eksborg.

Viktiga frågor blir hur kylningen av reaktorerna ska klaras vid en extrem händelse, och hur pass säkra bassängerna för utbränt kärnbränsle är i samma situation.

– Vi kan inte utesluta ett läge med ett långtidsstopp av elförsörjningen. Vi har redan mobila enheter med dieselgeneratorer men vi tänker titta på allt detta en gång till, säger Lennart Carlsson, säkerhetsexpert vid SSM.

TT

Publicerad: