Inrikes

Få vill bli ekobönder

Stockholm. Trots en växande ekotrend väljer allt färre bönder att Kravcertifiera sig. Dålig lönsamhet och ovisshet kring stödet tros vara orsakerna till bristen på intresse.

I fjol valde 40 svenska bönder att gå över till ekologisk odling. Det är det lägsta antalet någonsin, skriver tidningen ATL. Under 2012 var motsvarande siffra drygt 100 och året dessförinnan 200.

Enligt Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande i Ekologiska lantbrukarna, har skillnaden i lönsamhet mellan ekologisk och konventionell odling vuxit. Att det ekonomiska stödet som utgår till ekobönder ännu inte är fastställt för nästa period bidrar troligen också till det minskade intresset.

Carl-Erik Ehrenkrona är dock övertygad om att ekologisk odling är lönsammare över tid.

– Man får några år med misstag och besvikelser men när man kan det så är det mera lönsamt.

För att skapa större marginaler ser han två möjligheter: högre priser på ekomat eller starkare incitament ifrån staten. Han efterlyser även större förståelse bland politiker för vad som krävs för att nå miljömålen.

– Cirka tio procent av befolkningen köper våra produkter, men de orkar inte ensamma betala för hela miljönyttan.

TT