Samarbete mot brott gav resultat

Stockholm. När polisen samarbetat med en rad myndigheter har det lett till större möjligheter att komma åt grova organiserade brottslingar, enligt Rikspolisstyrelsen.

Den grova organiserade brottsligheten är ett hot mot samhället, konstaterar RPS i en redovisning som i dag överlämnas till justitieminister Beatrice Ask (M).

Svenska myndigheter har blivit bättre på att identifiera grova brottslingar, personer som klassas som samhällsfarliga. Det är ett av resultaten av det strukturerade samarbete som flera myndigheter nu haft i fyra års tid.

– Vi fokuserar på de ekobrottslingar som har hög våldskapacitet och inte drar sig för att ge sig på vittnen och myndighetspersoner, säger Per Wadhed vid Rikskriminalpolisen.

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson lyfter fram att samarbetet gett myndigheten både nya kunskaper och helt andra möjligheter att komma åt dem som försöker fuska sig till de hundratals miljarder som finns i det sociala försäkringssystemet.

– Den här mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet har gjort att vi kommit in i brottsbekämpningens finrum och får samarbeta med polis och åklagare, sade Eliasson.

Sedan 2009 har polisen samarbetat med en rad myndigheter för att komma åt de organiserade brotten. I en av insatserna som genomfördes 2013 har Försäkringskassan kunnat utkräva skadestånd på drygt 30 miljoner kronor efter avslöjanden om så kallat assistansbedrägeri.

TT

Publisert: