Sjuka får statens utgifter att skena

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Samhällets kostnader för sjuka ökar kraftigt de kommande åren. Totalt handlar det om en ökning med nästan fem miljarder på fem år, enligt Försäkringskassan. Stress och depressioner driver på utvecklingen.

– Jag är som alla andra bekymrad över att den psykiska ohälsan ökar. Det är ett samhällsproblem, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.

Myndigheten har åter tvingats skriva upp sin prognos för sjukpenning. 2017 väntas sjukpenningen kosta staten 29 miljarder kronor, mot 24 miljarder i år.

Framför allt är det sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa som accelererar. Antalet nya sjukfall med psykisk diagnos har stigit sedan 2009. I fjol påbörjades 94 000 sjukskrivningar med psykisk diagnos.

Den psykiska ohälsan tenderar dessutom att vara av allvarligare natur och leda till längre arbetsoförmåga.

TT

Publicerad: