Tre gånger fler lider av diabetes

Stockholm. Betydligt fler ungdomar och unga vuxna drabbas av insulinberoende diabetes än vad man hittills har trott. Ny forskning visar att denna patientgrupp i själva verket är tre gånger så stor.

Antalet barn som insjuknar i insulinberoende diabetes ökar stadigt, både i Sverige och utomlands. Sedan 1980 har antalet ökat med tre procent per år.

Sverige har den näst högsta förekomsten av typ 1-diabetes i världen. Bara Finland har fler, i förhållande till folkmängden.

Men bara ett fåtal länder, däribland Sverige, har undersökt hur insjuknandet ser ut bland ungdomar och unga vuxna.

Och de studier som har gjorts har visat på att allt färre blir sjuka i dessa åldersgrupper.

– Följaktligen har man trott att det ökade insjuknandet bland barn kompenseras av ett minskat insjuknande bland ungdomar och unga vuxna, säger Araz Rawshani, läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Eftersom Sverige är ett av få länder som har undersökt den här åldersgruppen, har andra länder förlitat sig på de svenska siffrorna. Men det underlag som ligger till grund för detta antagande är litet.

Araz Rawshani och hans kollegor utgick i stället från data från det svenska läkemedelsregistret och räknade alla kvinnor och män som fick recept för insulin, samtidigt som de uteslöt de som fick diabetesläkemedel i tablettform, som bara ges till dem med typ 2-diabetes. Forskningen publiceras i tidskriften Diabetologia.

Det visade sig att antalet som insjuknar i insulinberoende diabetes i åldrarna 15-34 år i själva verket är nästan är tre gånger så stort som man tidigare trott. I stället för 200 är det närmare 600 ungdomar och unga vuxna som insjuknar varje år.

– Vi har trott att den här gruppen blir mindre och mindre, men i själva verket är de tre gånger så många som vi har trott. Den här kunskapen har stor betydelse för hur vi satsar våra resurser på den här gruppen.

Fredrik Löndahl, ordförande för Diabetesförbundet, anser att vården måste ha större fokus och satsa mer resurser på patienter med typ 1-diabetes. Framför allt genom att tillhandahålla tekniska hjälpmedel.

– Typ 1-diabetes går inte att förebygga, eftersom det är en autoimmun sjukdom. Men det pågår en hel del intressant forskning och det är angeläget att vi investerar i den forskningen, säger han till TT.

– Sen, om man väl blir sjuk, är det viktigt att man har tillgång till adekvat behandling och så är inte alltid fallet. Sverige har inte riktigt hängt med i den tekniska utvecklingen, exempelvis vad gäller insulinpumpar och system där man kontinuerligt kan mäta blodsockerhalten.

TT

Publisert: