Ljust minne av judars flykt

Malmö. Efter ett tips om att nazisterna i Berlin hade beordrat att danska judar skulle samlas ihop och deporteras, flydde över 7 000 judar i oktober 1943 från det ockuperade Danmark över Öresund till Sverige.

Sjuttio år senare anordnas utmed Öresundsförbindelsen en ljusmanifestation till minne av den judiska massflykten. Sjuhundra elektriska ljus på Peberholm och Öresundsbrons slinga med nödljus tänds på tisdag kväll för att sprida ljus över sundet.

TT

Publisert: