Partipiska i EU? Nej, tack!

INRIKES

Bryssel. Moderaterna och Socialdemokraterna står ut som sina partigruppers mest "upproriska" i EU-parlamentet, visar statistik som organisationen Votewatch sammanställt för den nyss avslutade mandatperioden.

De två svenska partierna är de två som minst följer partigruppslinjen inom konservativa EPP respektive socialdemokratiska S&D. M röstar som EPP i övrigt i 82,1 procent av de röstningar som granskats, medan S följder S&D i 85,7 procent av röstningarna. Framför allt är det inom jordbruket som de svenska partierna inte håller med sina europeiska partikamrater.

Inom de två partigrupperna följs partilinjen mest troget av Sloveniens konservativa och Kroatiens socialdemokrater, som båda redovisar samklangssiffror på över 99 procent.

TT:s korrespondent