Tydligt samtycke ska krävas vid sex

INRIKES

Brott. Det blir förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen deltar frivilligt.

– Sex ska vara frivilligt och är det inte frivilligt är det olagligt, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Samtidigt skärps straffen.

På söndagen presenterades regeringens utlovade förslag om samtyckeslag på en pressträff med statsministern, vice statsminister Isabella Lövin (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S).

– Fler handlingar kommer att räknas som våldtäkt och straffen höjs. Men lagen är också ett verktyg för att förändra attityder och värderingar i vårt samhälle, säger Löfven.

Med en samtyckeslag förtydligas frivilligheten. Den som har sex med en annan måste ha försäkrat sig om att personen deltar frivilligt.

Rätt och fel

Exakt hur det ska framgå blir en fråga som får avgöras från fall till fall, enligt justitieministern.

– Det måste bedömas i själva situationen, säger Morgan Johansson.

Redan i dag kan en gärningsman i de allra flesta situationer där samtycke saknas dömas för våldtäkt, och inga instanser har bedömt att en samtyckesparagraf kommer att leda till fler fällande domar.

– Det viktiga är signalen till Sveriges män och pojkar, säger Morgan Johansson.

TT: Är budskapet viktigare än själva lagtexten?

– Jag tycker man ska se det som en reform i båda delar, med en normerande funktion där man gör tydligt vad som är rätt och fel, säger Morgan Johansson.

Metoo-rörelsen

Straffen för våldtäkt höjs också. Det lägsta straffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Dessutom införs två nya brott, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Oaktsamhet handlar om att en gärningsman kan dömas för våldtäkt även om han eller hon inte hade uppsåt. Och det är något som skulle kunna leda till fler domar.

– Vår bedömning är att fler kommer att lagföras, säger Morgan Johansson.

Isabella Lövin är nöjd.

– Det är ett nytt kapitel i svensk jämställdhetshistoria. Inte minst i samband med metoo-rörelsen ser vi att det här behövs, säger hon.

"En uppstramning"

Andelen kvinnor som utsätts för sexualbrott ökar, framhåller Morgan Johansson.

– Lagförslaget innebär inte bara en uppstramning och skärpning utan också ett väldig viktigt budskap att sex ska vara frivilligt, och allt annat riskerar du att lagföras för. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det männen som måste förändras, säger han.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2018.

– Jag utesluter inte att vi kan behöva göra mer, framför allt när det gäller straffskalorna, men det får tas i en framtida process, säger Morgan Johansson.

TT