Många tror att rasismen är på väg att öka

Samhälle. I en ny opinionsundersökning tror nästan hälften av de svarande att rasismen i Sverige kommer att öka det kommande året.

Hälften har också bevittnat rasism under det senaste året - och Forum för levande historia försöker sätta in moteld.

– Det är otroligt nedslående siffror, och allvarliga, och de visar ju hur otroligt viktig den här frågan är för många människor, säger Ingrid Lomfors, överintendent på myndigheten.

Det är Forum för levande historia som i november-december låtit Novus ställa frågor om rasism till 1 111 personer.

44 procent tror att rasismen i det svenska samhället kommer att öka något eller mycket det kommande året. Och på frågan "Har du bevittnat något som du skulle kalla rasism i Sverige det senaste året" svarar 47 procent ja.

Lättare att prata

Dessutom anser nästan sju av tio svarande att det behövs mer samtal om rasism i samhället. En nästan lika hög andel tror också att mera kunskap om rasism skulle göra det lättare att prata om företeelsen.

– Det finns väldigt många grupper i samhället som inte vet hur man ska hantera rasismen. Vi får ju in sådana indikationer hela tiden, säger Lomfors.

Forum för levande historia har regeringsuppdrag som går ut på att förebygga rasism. Där ingår bland annat forskningsbaserade rapporter samt utbildningsinsatser i skolor och för olika yrkesgrupper. Dessutom samordnar myndigheten regeringens nationella plan mot rasism och hatbrott.

"Forskning och kunskap"

Nu lanseras också en satsning kallad Prata rasism. Där ska myndigheten - via bland annat tematiska länkar på sin webbplats - göra det arbete som gjorts, som görs och som ska göras i frågan mera lättillgängligt.

– Vi har paketerat ihop det och presenterar också en del nytt, säger Lomfors.

Hon säger att hela samhället behöver kraftsamla för att hantera rasismen och att Levande historia - med sitt perspektiv bakåt i tiden - vet hur farlig rasismen verkligen är.

– Med den här satsningen ger vi också redskap för att möta rasismen på olika nivåer och för olika aktörer.

– Vi behöver ett samtal i samhället som vilar på forskning och kunskap, fortsätter Lomfors.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Rasism