Läkare kan få se recepthistorik

INRIKES

Medicin. Svenska läkare kan komma att få se patienters recepthistorik. När en läkare förskriver nya recept ska denne alltså kunna se vad patienten har fått utskrivet tidigare.

Förslaget om en nationell läkemedelslista, som den kallas, har tagits fram som ett lagförslag av sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), berättar Dagens Nyheter.

Argumenten för en sådan lista är bland annat att undvika att läkemedel "förtar eller förstärker varandra", skriver DN. Dessutom skulle läkaren kunna se om en patient gått till flera olika läkare för att få narkotiska läkemedel utskrivna.

Liknande tidigare förslag har fått kritik för att de kan äventyra den personliga integriteten. Därför har regeringen tagit in juridisk kompetens som tillsammans med Datainspektionen ska försöka lösa den knäckfrågan.

Läkarförbundet applåderar initiativet, men invänder mot att läkemedel som patienter får på sjukhus inte kommer att finnas med, och att listan därmed blir ofullständig.

Listan kan bli verklighet om 2-3 år, tror Gabriel Wikström.

TT