Myndighet ska samordna jämställdheten

INRIKES

Politik. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat trots en rad insatser. Det blir en av de viktigaste uppgifterna för den nya jämställdhetsmyndigheten, enligt ansvarig minister Åsa Regnér (S).

– Jämställdhetsarbetet har varit för splittrat, säger hon till TT.

När den senaste jämställdhetsutredningen presenterade sina slutsatser i fjol var inrättandet av en jämställdhetsmyndighet ett av förslagen. Nu har regeringen bestämt att myndigheten, som ska börja sin verksamhet i januari 2018, hamnar i Göteborg.

Enligt jämställdhetsminister Åsa Regnér är syftet att jämställdhetsarbetet, som i dag är för splittrat, ska få en tydlig samordnande instans. Det gäller inte minst våldet mot kvinnor, som trots en rad insatser och åtgärder på olika håll inte minskat.

– Skattepengar har investerats, men inte påverkat de jämställdhetspolitiska målen, det är ju allvarligt, säger Åsa Regnér till TT.

– Jag tycker också att människor i Sverige har rätt att kräva ansvar av mig som minister och det har de väldigt svårt att göra i dag, därför att det här området är så splittrat.

L-kritik

I arbetet mot våld ingår dock även arbetet mot det hedersrelaterade våldet, vilket väcker kritik från bland annat Liberalerna. Enligt partisekreteraren Maria Arnholm, tidigare jämställdhetsminister, kan partiet inte acceptera att hedersfrågorna flyttas från länsstyrelsen i Östergötland, som sedan över tio år har ett nationellt uppdrag av regeringen.

– Jag är mycket förvånad över att regeringen lägger fram ett förslag som inte har stöd i riksdagen, säger Arnholm till TT.

– Vi kan inte tänka oss att stödja en myndighet som ska suga upp en mycket väl fungerande verksamhet. Hedersfrågorna behöver en egen samordning, det är frågor som inte bara handlar om jämställdhet utan som griper in på många områden.

"Ökar fokus"

Enligt Åsa Regnér är det dock för tidigt att säga exakt hur hedersfrågorna ska hanteras.

– Det myndigheten ska göra är att genomföra den nationella strategin mot våld mot kvinnor, där ingår hedersrelaterat våld. Vi ökar fokus på det, men då ska vi göra det på ett effektivt och bra sätt, säger hon.

– Exakt hur, det är frågor som vi får diskutera. Jag vill komma bort från splittringen vi har i dag, men jag vill också behålla kompetens som vi redan har.

TT