Miljoner till bättre cancervård

INRIKES

Hälsa. För 407 miljoner kronor lovar landstingen att korta väntetiderna och förbättra cancervården.

Det blev resultatet av en ny överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Än en gång har alltså landstingen begärt - och fått - statliga medel för att bedriva en effektiv sjukvård, något som är landstingens ansvar.

I den nya överenskommelsen kommer 407 miljoner kronor att fördelas till de landsting som inför tio nya standardiserade vårdförlopp under 2017. Förhoppningen är att detta ska förbättra vården och korta köerna.

Bland de diagnoser som berörs, som alltså är tio till antalet, finns bland annat analcancer, leukemi, livmoderhalscancer, njurcancer och testikelcancer.

TT