Bra fart på industri-elever

INRIKES

Utbildning. Det industritekniska programmet har blivit ett av gymnasieskolans mest effektiva. Nära åtta av tio av dess elever klarar att ta examen inom de förväntade tre åren - den näst högsta andelen av alla program.

Tillverkningsindustrin ropar efter tekniker, men trots goda jobbutsikter är det industritekniska programmet ett av gymnasieskolans minsta. Men dess elever tycks vara motiverade, för 60 procent av dem som slutförde gymnasieskolan i våras gjorde det med minst en kurs utöver vad som krävdes. Dessutom klarade 79 procent av studierna på de tre år som utbildningen är tänkt att ta. Bara ett program låg lite högre i genomströmning: det naturvetenskapliga.

Andelen industri-elever som klarar gymnasiet på tre år har ökat påtagligt, från 70 till 79 procent på två år.

– Flera av de gymnasieskolor som har programmet har jobbat målinriktat med att höja utbildningens status och med samverkan med branscher och näringsliv. Det har sannolikt haft effekt, säger Torun Rudin, chef vid Skolverkets gymnasieenhet.

Skolverkets statistik visar att tre av fyra (74 procent) av samtliga elever på något av de nationella programmen tar examen inom tre år, en marginell förbättring sedan 2015. Att många behöver mer tid beror på att de byter program eller börjar på ett introduktionsprogram.

TT