Smältande isar stressar narvalen

INRIKES

Forskning. Narvalen är - av allt att döma - dålig på att hantera stress. Det konstaterar danska forskare i tidskriften Science efter att ha mätt hjärtrytmen hos narvalar som dyker under stress.

Frågan är aktuell eftersom båttrafiken i de områden där den skygga narvalen hittills levt helt isolerad har ökat rejält i takt med smältande isar. I vissa områden handlar det om en mångdubbling av antalet båtar på bara något år.

Det visar sig att när narvalar flyr under stress sänker de ibland sin hjärtrytm till bara några få slag per minut. Detta trots att kroppen under flykt normalt behöver mer syre och alltså bör öka sin hjärtrytm.

Forskarna tolkar resultaten som att narvalens hjärta får motstridiga signaler under dessa förhållanden, vilket är dåliga nyheter eftersom de riskerar att drabbas av hjärtstillestånd.

TT