Stora insatser krävs för att vända hälsotrend

Hälsa. Skillnaderna i hälsa mellan olika samhällsgrupper ökar. Det skiljer fem år i medellivslängd mellan låg- och högutbildade i Sverige. För att vända trenden krävs ett brett arbete med särskilt fokus på tidiga insatser, enligt regeringens utredare.

Vi har blivit friskare och lever längre. Men den goda hälsan är inte jämnt fördelad över olika samhällsgrupper - och hälften av svenskarna är överviktiga eller feta. Hälsoskillnaderna mellan låg- och högutbildade är fortsatt stora, enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport.

Ojämlik hälsa har en stark koppling till de breda livsvillkoren och handlar om faktorer som utbildning, arbete, inkomst, boende, vanor och tillgång till vård, konstaterar professor Olle Lundberg, ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa. Kommissionen har nu lämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

– Bredden är viktig. Det handlar om att skapa mer jämlika livsvillkor. För med det kommer en mer jämlik hälsa, säger han.

Tidiga insatser

En viktig nyckel i arbetet för att vända den negativa hälsotrenden är enligt honom ett starkt fokus på insatser i det tidiga livet och tidiga insatser generellt - att familjer som behöver mycket stöd får det och att förskola och skola håller en god kvalitet i alla områden.

– En annan sak som är viktig är, inte bara att vi vet vad vi ska göra, utan att det görs kontinuerligt. Det handlar om många små insatser och vi måste vara uthålliga, säger Olle Lundberg.

Regeringen har satt som mål att hälsoklyftorna ska jämnas ut inom en generation. Kommissionen tillsattes för att komma med förslag på hur det arbetet ska ledas framåt.

– Det här ger oss en bra grund att arbeta vidare från. Samtidigt är det uppenbart att det inte handlar om en quick fix, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Investeringar krävs

Hon reagerar särskilt på att ojämlikheten tenderar att vara självförstärkande.

– För att vända utvecklingen krävs en medveten politik som handlar om att investera i att jämna ut de här skillnaderna, säger Strandhäll.

Ökade investeringar i välfärden är något som regeringen vill satsa på. Finansministern påpekar också vikten av att se till att fler kommer i arbete.

– Det är också en viktig hälsoaspekt. De klyftor vi har är inte acceptabla, säger Magdalena Andersson.

TT