Publicerad:
Uppdaterad:

Decemberbarn hamnar lätt i kylan

Publicerad:
Uppdaterad:

Skola. Barn födda i december löper högre risk att få förtidspension än barn födda i januari.

Men olikheter mellan varje enskilt barn betyder mer än när på året man är född, enligt lärare TT talat med.

Decemberbarnen tycks ha det särskilt tufft i livet, om man utgår från Försäkringskassans rapport. Barn födda i december löper 16 procents högre risk att förtidspensioneras senare i livet om man jämför med barn födda i januari.

– Jag vågar säga att risken är högre också när det gäller barn födda i oktober och november, säger Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Begler till TT.

Efterlyser stöd

Skälet är bristande stöd i skolan, tror hon. Barn som föds sent på året kan vara mer omogna än sina klasskompisar och få svårt att hänga med i skolan. Det kan leda till problem i arbetslivet och, på sikt, till förtidspension, resonerar hon. Skolan borde hjälpa, inte genom att särbehandla decemberbarn utan genom att bara följa skollagen och se till att barn i behov av stöd får det, menar Anne-Marie Begler.

Något som skolan redan gör, enligt flera lärare som TT har talat med.

– Vi hjälper barn som har svårt att hänga med oavsett när på året de är födda, säger Peter Hansson, lärare i matematik på Rågsveds grundskola i Stockholm.

Anpassar till individ

Peter Hansson får medhåll av Charlotta Wilson, engelsklärare vid Sjöstadsskolan i Stockholm.

– Redan nu anpassar vi undervisningen till varje elevs behov. Elever som har svårt för skriftliga prov kan få göra ett muntligt och de som har svårt att ta in undervisningen kan få lyssna på böcker, säger hon.

Men att en elev är född sent på året kan vara en viktig del i helhetsbilden om en elev inte når förväntade resultat, enligt Bertil Löfdahl, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hur skolan i så fall ska stötta är individuellt i och med att mognad kan uttrycka sig på olika sätt, påpekar han.

Varken Skolverket eller Skolinspektionen har särskilt uppmärksammat brister i undervisning för barn födda sent på året.

– Men många skolor brister generellt när det gäller barn i behov av särskilt stöd, säger Helen Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Ersättning för diagnos

Decemberbarnen får som vuxna också i högre grad aktivitetsersättning på grund av beteendestörningar som adhd, visar Försäkringskassans rapport.

– Men symptom på adhd i kombination med omognad upptäcks också lättare, betonar Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.

TT

Publicerad:
Publicerad: