Villa utanför Örnsköldsvik i lågor

INRIKES

Brand. En kraftig brand utbröt i en villa utanför Örnsköldsvik i morse. Alla de som befann sig i bostadshuset, totalt sex personer, kunde ta sig ut oskadda.

Enligt räddningstjänsten gick huset i Moliden inte att rädda.

Det fanns inledningsvis en spridningsrisk till en närliggande byggnad, men området uppges inte vara tätbebyggt.

– Vi lyckades begränsa elden till ursprungsfastigheten. Nu är vi kvar och bevakar lite, men de flesta ur styrkorna har lämnat, säger räddningschef Håkan Wiberg till Allehanda.

TT