Onormalt låga grundvattennivåer

INRIKES

Inrikes. Grundvattennivåerna i norra Götaland och södra Svealand är onormalt låga. Nu behövs en tid av nederbörd i kombination med plusgrader.

För lite nederbörd har bidragit till en grundvattennivå under det normala på sina håll i landet, visar SGU:s och SMHI:s gemensamma statistik över beräknade grundvattennivåer. Fyllnadsgraden i de små vattenmagasinen i området kring Örebro är mycket under det normala.

– Grundvattennivåerna i stråket norra Götaland och södra Svealand är väldigt låga. Här är det viktigt att vi får ett tillskott av nederbörd och att vi får plusgrader nu framöver, säger Bo Thunholm, expert på grundvattenmätningar vid SGU.

Nivåerna slår inga rekord, men det är inte långt ifrån.

– Det är ett tangerande rekord. Vi skulle behöva en månads nederbörd på ungefär 50-100 mm i kombination med plusgradigt, säger Bo Thunholm.

Drabbas hårdast

Örebro kommun har uppmanat sina invånare att spara på dricksvattnet. Men det är hushåll med egen vattenförsörjning som drabbas hårdast av de låga nivåerna. I Sverige har drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sin dricksvattenförsörjning från egen brunn, enligt SGU.

– Framförallt är det de som har egna brunnar som får problem. Kommunala grundvattnet har en annan kapacitet med reservvattentäkter.

Var uppmärksam

Den som har egen vattenbrunn bör vara särskilt uppmärksam tiden framöver.

– Man bör vara observant och hålla koll på vattennivån i sin brunn. Och vara försiktig med vattenförbrukningen, säger Bo Thunholm.

TT