Storfirande när Lunds universitet fyller 350

INRIKES

Jubileum. Lunds universitet är inget vanligt födelsedagsbarn. Firandet av 350-årsdagen inleds nästa vecka och pågår sedan i 13 månader - en mångmiljonsatsning.

Lunds universitet är varken äldst eller störst i Sverige - men nästäldst (efter Uppsala) och näststörst (efter Stockholm). Svansföringen är hög ändå. Universitetets företrädare missar aldrig att lyfta fram den höga rankningen i internationella universitetsjämförelser. Och så har ju Lund något som de andra inte har:

– Det finns en lundaanda, där en viktig ingrediens är humor, berättar Fredrik Tersmeden, arkivarie vid Lunds universitet och medförfattare till en ny bok om lärosätets historia.

Skrattande professor

Kanske formades denna anda redan från start, då Lund lyckades rekrytera den tyske professorn Samuel von Pufendorf, även känd som "den skrattande professorn".

– Kanske har vi haft humorn med oss redan från 1600-talet, säger Fredrik Tersmeden.

Det är ett barn av den svenska stormaktstiden som ska firas. Den 19 december 1666, när grunddokumenten för det nya universitetet skrevs under, hade Sverige nyligen erövrat Skåne, Blekinge och Halland.

– Grundandet av universitetet ingår i ett mönster där den svenska stormakten expanderar inte bara militärt, utan även kulturellt och vetenskapligt, runt Östersjön, berättar Fredrik Tersmeden.

Det började i liten skala med några få professorer på var och en av de fyra fakulteterna, som i stor utsträckning rekryterades från Tyskland, men även från den katedralskola som redan fanns i Lund. Också när det gällde lokaler åkte universitetet snålskjuts på kyrkan: Undervisningen bedrevs till en början inne i Lunds domkyrka och i domkyrkans bibliotek, Liberiet.

Yngre tonåren

De första studenterna var få till antalet och överlag väldigt unga.

– De var ofta i lägre tonåren när de började. Prästsöner har historiskt sett varit ett stort inslag, men annars har det varit en mix - allt från bondsöner till adelssöner, berättar Fredrik Tersmeden.

Under 1700-talet hade universitet i snitt 200 studenter varje år. Sedan har kurvan gått brant uppåt till dagens 41 000 studenter och 7 500 anställda.

Jättekalaset pågår hela nästa år och avslutas först i januari 2018.

– Lund är inte som andra barn, vi firar lite längre, säger jubileumskoordinator Carina Jensen.

TT