Sverige pressas om biståndet i OECD

Bistånd. Sverige pressas hårt av andra länder inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Andra länder inom OECD:s biståndskommitté DAC vill ändra den ordning som var tänkt att upprätthålla en rågång mellan bistånd och militära fredsbevarande insatser.

– Vi känner oss väldigt isolerade och utsatta för hårt tryck, både av andra länder och av biståndskommittén DAC:s ordförande. Länderna hotar med att gå vidare utan oss om vi inte kompromissar, säger Per-Ola Mattsson, chef för den enhet på utrikesdepartementet som sköter de svenska förhandlingarna, enligt den journalistiska granskningssajten Blank spot project.

Enligt Mattsson kan regeländringarna sluka stora summor och även urholka förtroendet för biståndet.

Men enligt DAC:s ordförande, norrmannen Erik Solheim, handlar det om "mindre justeringar", bland annat att tillåta att sjukvårdsutrustning transporteras med militära transportflygplan.

– Vi pratar bara om små justeringar, säger han.

Sverige har också reagerat starkt på att Solheim nyligen tog upp frågan om lämpligheten att använda biståndspengar till flyktingmottagande på hemmaplan - något Sverige gör mest av alla länder. Regeringen tolkar detta som att DAC vill tvinga in Sverige att acceptera de nya reglerna om militära insatser.

TT

Publisert: