Utredning: Ge 16-åringar rösträtt

INRIKES

Politik. Demokratiutredningen vill låta 16-åringar rösta i kommunalvalen.

– Det är en fråga som engagerat mig under lång tid, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) till TT.

Utredningens ordförande Olle Wästberg har bytt åsikt i frågan. Från att tidigare varit emot tanken har han nu ändrat sig och kommer i betänkandet som presenteras den 18 januari att föreslå en försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder i 2018 års kommunalval.

I en debattartikel i Expressen motiverar Wästberg föreslaget bland annat med att erfarenheter från Norge är att 16 års rösträttsålder leder till högre valdeltagande framöver. Forskningen visar också att 16-åringars mognad inte skiljer sig avsevärt från 18-åringars.

Försök i Norge

Wästberg hänvisar också till att EU-parlamentet rekommenderat EU-länderna om 16 års rösträttsålder i EU-valen. Erfarenheterna från försök i Norge i vissa kommuner sägs också vara goda. Han hävdar också att det inte är någon drastisk förändring att sänka rösträttsåldern, eftersom Sverige redan har en rad olika "myndighetsåldrar" i form av straffrättsålder, rätt att köpa alkohol och valbarhetsålder.

Miljöpartiet har kongressbeslut på sänkt rösträttsålder i såväl riksdags- som kommunalval. Och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är miljöpartist.

Mer engagerade

– För Miljöpartiet är det här ingen ny tanke. Men det är regeringen som lägger förslag till riksdagen. Jag ser fram emot att få ta del av utredningens betänkande och bereda det, men för mig är det ingen främmande tanke, säger hon.

– Det här är ju en fråga som har diskuterats och debatterats både i Sverige och internationellt en längre tid. När jag var myndighetschef gjorde vi regelbundet attitydundersökningar som visade att unga i dag är mer engagerade och har kunskap som gör dem rustade för att ta ansvar, säger Alice Bah Kuhnke.

Hon var tidigare generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

TT