Strid om patent på nordisk modell

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Det blåses till strid om den nordiska modellen. Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet protesterar mot att Patent- och Registreringsverket låtit Socialdemokraterna i Sverige registrera begreppet "Nordiska modellen" som ett varumärke.

"Den nordiska modellen utgör ett allmännordiskt politiskt gods, och kan inte betraktas såsom varande ensidigt svensk eller tillhörande någon särskild politisk gruppering", skriver rådet i ett brev till PRV.

Det är på grund av att Moderaterna under Fredrik Reinfeldts ledning börjat tala sig varma om den svenska och nordiska modellen för ett välfärdssamhälle som Socialdemokraterna känt att det är bäst att försöka säkra rätten till den "nordiska modellen", åtminstone som varumärke.

Socialdemokraterna anser sig vara modellens urmoder, och ingen annan ska kunna hävda föräldraskap.

Strax före jul förra året gav Patent- och Registreringsverket partiet (PRV) ett positivt besked. Fram till i dagarna har de som inte gillar PRV:s beslut kunnat invända mot det, vilket Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet nu gjort. Också en privatperson har gjort det.

"Den nordiska modellen är en del av hela Nordens och alla nordbors kulturpolitiska arv" skriver Nordiska ministerrådet/rådet i sitt brev till PRV och hävdar att verkets beslut är praktiskt orimligt och principiellt fel.

Om PRV finner att klagomålen är rättmätiga upphävs registreringen. Om inte får S i Sverige fortsatt rätt till varumärket den nordiska modellen på områdena undervisning/utbildning, handledning/instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet.

Varumärket är dock inte skyddat när det gäller användning i politiska sammanhang.

TT

Publicerad: