Publicerad:
Uppdaterad:

Lag om masslagring av data i vår

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Regeringen siktar på att Sverige till nästa vår ska ha genomfört det omstridda EU-direktivet om masslagring av uppgifter om telefonsamtal, sms och internettrafik.

EU-kommissionen stämde i maj Sverige inför domstolen för att direktivet ännu inte har genomförts i svensk lag. Det skulle till största delen ha skett senast 15 september 2007.

Direktivet drevs fram efter terrordåden i Madrid våren 2004 och London sommaren 2005. Bland de mest pådrivande för att få igenom direktivet var Storbritannien och Sverige.

Men den nuvarande justitieministern, Beatrice Ask (M), var som riksdagsledamot mycket kritisk mot förslaget och sade till TT häromdagen att det fortfarande återstår saker att reda ut innan regeringen kan komma med en lagrådsremiss och en proposition.

I ett brev till domstolen från 16 juli, ett svar med anledning av kommissionens stämning, nämns ändå ett datum för när lagen ska kunna införas.

"En proposition beräknas kunna överlämnas till riksdagen under hösten 2009. De nya bestämmelserna förväntas därefter kunna träda i kraft den 1 april 2010" skriver utrikesdepartementets rättssekretariat i svaret.

Direktivet innebär att medlemsländerna ska införa lagar som tvingar telefon- och internetoperatörer att masslagra uppgifter om telefonsamtal, sms och internettrafik under en viss tid. Uppgifterna ska finnas tillgängliga om polisen behöver dem för att utreda brott. Det ska framgå av uppgifterna från, och till, vilka nummer samtal ringts eller sms skickats, eller vilka e-postadresser som har utväxlat meddelanden. För mobilsamtal ska det framgå var telefonen befann sig när den användes.

Direktivet ger medlemsländerna möjlighet att lagra uppgifter i upp till två år.

Polisen kan sedan tidigare begära ut uppgifter från operatörerna om till exempel mobiltrafik, för att kunna lösa brott. Men utvecklingen mot fastprisabonnemang har sagts minska operatörernas eget behov av att lagra uppgifter.

TT

Publicerad:
Publicerad: