Inrikes

Förslag om lägre politikerpensioner

INRIKES

Stockholm. Riksdagens inkomststöd till före detta ledamöter ska bli mindre generöst från valet 2014. En arbetsgrupp som riksdagspartierna tillsatt ska presentera förslag inom kort.

Tre huvudalternativ diskuteras, varav det minst generösa bland annat innebär två års avgångsvederlag för dem som lämnar riksdagen efter minst åtta år. Men de skärpta reglerna kommer sannolikt bara gälla nyinvalda från och med 2014.

De så kallade inkomstgarantierna för tidigare ledamöter har fått mycket kritik. Förra året kostade de skattebetalarna 63,3 miljoner kronor.

Centern stödjer det stramaste av de tre alternativ som finns på bordet. Förslaget innebär bland annat att ledamöter under 61 år, som slutar efter åtta år har rätt till två års avgångsvederlag. Det är enligt C:s gruppledare Anders W Jonsson i linje med andra jobb utan anställningstrygghet.

– Det finns ingen anledning för riksdagen att ha något särskilt socialbidragssystem. Kan man inte försörja sig finns trygghetssystem som för alla andra, säger C:s gruppledare Anders W Jonsson.

Även Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lutar åt det minst generösa alternativet. De två stora, Moderaterna och Socialdemokraterna, vill inte gå in på hur diskussionerna gått internt i partierna.

En känslig fråga är om de nya reglerna bara ska gälla de nyinvalda i riksdagen 2014 eller även för dem som redan sitter där. C och andra småpartier vill att reglerna omfattar alla, men i arbetsgruppens direktiv står att förslagen bara ska gälla de nyinvalda. Enligt uppgift till TT var det ett krav från S och M för att överhuvudtaget få till stånd en översyn av inkomstgarantierna.

– Vi står fast vid att man följer direktiven, säger moderaten Ewa Thalén Finné.

Partiernas gruppledare i riksdagsstyrelsen kan dock besluta att lägga fram vilket förslag man vill till riksdagen. Ett riksdagsbeslut ska tas i vår så att de som funderar på att ställa upp till omval vet vad det innebär för deras inkomstgarantier.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes