Sverige kan inte räkna med Nato

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Sverige är inte medlem i Nato och kan därför inte räkna med militär hjälp vid ett angrepp. Det slog Natochefen Anders Fogh Rasmussen fast i dag.

Generalsekreteraren Fogh Rasmussen inledde dock samtalet på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen med beröm. Bland annat sade han att Sverige är ett av Natos mest "aktiva och effektiva partnerländer".

– Ert land har arbetat hårt för att göra världen säkrare och mer stabil, sade han.

Han försökte dock undvika att svara på frågan om svenskt medlemskap i Nato när den ställdes, men sade till slut att Sverige skulle vara välkommet som medlemsland. Processen skulle i så fall vara kort eftersom Sverige är väl förberett.

På frågan om vad skillnaden är mellan ett nära samarbete och fullt medlemskap svarade han:

– Vi kan göra mycket när det gäller partnerskap. Vi kan komma nära varandra, men vid en viss nivå måste ni bestämma er för om ni är inne eller ute, men det är ert beslut. Vi uppskattar det partnerskap vi har och vi kan göra mycket inom det, men det är klart att det finns begränsningar.

På frågan om Nato skulle hjälpa Sverige vid en attack blev svaret.

– Om partnerländer för fram oro för sin säkerhet till vårt bord så är vi redo att prata med våra partners. Men det finns ingen artikel 5-skyldighet när det gäller partnerländer. När allt kommer omkring, är du medlem så gäller artikel 5, om inte så gäller den inte.

Enligt Natofördragets artikel 5 ska en attack mot ett medlemsland betraktas som en attack mot alla.

Estlands utrikesminister Urmas Paet sade att han redan betraktar Sverige som de facto Natomedlem. Sverige har dessutom i en solidaritetsdeklaration lovat att inte stå passivt om ett grannland angrips. På frågan om det inte räcker för att Estland ska kunna känna sig säker på svensk hjälp svarade Paet.

– Förtroendet är 99,9 procent. Med fullt Natomedlemskap skulle det vara hundra procent.

Fogh Rasmussen sade att Nato och Sverige kan utöka sitt samarbete, bland annat kring utbildningsinsatser av afghanska styrkor efter att den militära Natoinsatsen avslutas 2014. Gemensamma försvarsprojekt för att minska kostnader, liknande det som redan finns kring gemensamt transportflyg, är också en möjlighet. Ett tredje område för utökat samarbete är fler samövningar och gemensam utbildning av militär personal.

TT

Publicerad: