Dammar ska säkerhetsklassas

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Översynen av Sveriges omkring 10 000 vattendammar och inte minst de 190 större vattenkraftsdammarna är för dålig, konstaterar en statlig utredning. En olycka skulle kunna resultera i en katastrof med flera döda, skriver Riksdag &  Departement.

Utredningen föreslår därför att ett nytt klassificeringssystem införs som ska avspegla riskerna i samband med en olycka.

Det blir ägarens ansvar att skriva en utredning om konsekvenserna av ett dammbrott.

TT

Publicerad: