Inrikes

Lärarkrtik mot nationella prov

INRIKES

Stockholm. En extra börda och tidskrävande att såväl göra som att rätta. De synpunkterna på nationella prov lyfter lärare fram i en enkätundersökning gjord av Skolverket.

I genomsnitt nio av tio lärare är samtidigt nöjda med de nationella proven och 80 procent anser de håller en rimlig eller lagom svårighetsgrad. Bäst betyg fick proven i matematik, svenska och samhällskunskap. Allra sämst de i historia och religionskunskap för årskurs 6, visar undersökningen med 22 544 enkätsvar från lärare.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes